Zorgboerderij

 

 

De zorgboerderij (dagbesteding) is een (agrarisch) bedrijf waar landbouw en zorg hand in hand gaan. De zorgboerderij heeft een eigen karakter en kwaliteit, welke gekenmerkt wordt door het bieden van zorg en ondersteuning aan de hulpboeren in een groene en natuurlijke omgeving, een niet-zorg context, de persoonlijke en betrokken houding van de zorgboerin, het heilzame contact met de natuur en dieren, een aanbod van zinvolle en gevarieerde activiteiten en door een veilige sociale gemeenschap. Bij zorgboerderij Hushoven mag je er zijn. 

De activiteiten vinden  op verschillende plekken binnen het bedrijf plaats, waardoor iedereen zijn eigen plek heeft en de ruimte krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. 

 De zorgboerderij staat open voor verschillende doelgroepen, waarbij de focus ligt op geestelijke gezondheidszorg/ verstandelijke beperking. De leeftijd van de cliënten zal 18 jaar of ouder zijn.  Mogelijke activiteiten kunnen variëren van boerderij-werkzaamheden (bv. voeren, eieren rapen) tot meehelpen bij de boerderij automaten 

Even voorstellen

Ik ben Linda Bax-Lemmers. Ik ben opgroeit op de boerderij tussen de kippen en eieren. Ik heb de opleiding HBO-verpleegkunde gedaan, waarbij de focus lag op de psychiatrie. Daarna ben ik gaan werken in de thuiszorg en later heb ik de opleiding NLP gevolgd. In de thuiszorg merkte ik dat er weinig tijd was voor de mensen. Ik vind het heel belangrijk en fijn om met mensen te zijn en iets voor hen te kunnen betekenen. Om deze twee werelden samen te laten gaan en andere ook te laten genieten van het boerenleven is het idee ontstaan om een zorgboerderij te starten. Om samen een mooie daginvulling te hebben/beleven.

Doelstelling

Mensen een rustige plek bieden waarbij ze in de natuur en met de dieren tot zichzelf kunnen komen. De maatschappij heeft tegenwoordig allerlei verwachtingen van elkaar en van zichzelf. Om aan deze verwachtingen te ontvluchten ben je bij stadsboerderij hushoven op de juiste plek. Er is aandacht voor het individu en er wordt aangesloten bij de interesses van het individu.

Hoe gaan we te werk?

Eerst wordt er een kennismakingsgesprek gepland samen met jouw begeleider. Om te kijken of we iets voor jou kunnen betekenen en of er een klik is. Er wordt gekeken of jou zorgvraag past bij wat wij bieden. Als er een goede klik is wordt er een intakegesprek gepland. In het intakegesprek gaan we dieper in op jou wensen en stellen we samen een passend plan op. Dit plan evalueren we jaarlijks samen met jou en jouw begeleider. Zo nodig passen we dit plan aan. 

Er wordt een dagbesteding aangeboden op woensdag, donderdag en vrijdag. 

Financiering

De dagbesteding wordt gefinancierd vanuit een PGB (persoonsgebonden budget), WMO(wet maatschappelijke ondersteuning) en WLZ-indicatie. De zorgboerderij is lid van de coöperatie limburgse zorgboeren (CLZ) en is in het bezit van het keurmerk 'kwaliteit laat je zien'. 

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Linda voor meer informatie. Stuur een mail naar linda.bax@stadsboerderijhushoven.nl of bel 06-13994295